Badania i rozwój

Prężnie działający Dział Badań i Rozwoju zatrudniający kadrę o najwyższych kwalifikacjach, wyposażony jest w nowowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, co umożliwia rozpoznawanie zjawisk związanych z pracą wentylatorów chłodniowych. Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam na precyzyjne dopasowanie produktu do zmieniających się potrzeb rynkowych. W ciągu kilku ostatnich lat opracowane zostały prototypy nowych, wysokosprawnych i ultra cichych łopat. Łopata profil (14) spełnia najwyższe wymagania stawiane przez Dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczące parametrów eksploatacyjnych.

Należy także wspomnieć, iż od wielu lat prowadzimy badania nad optymalizacją obudów laminatowych wentylatorów w zakresach średnic od 1250 do 20000 mm, przy użyciu programów numerycznych MES. W ciągu kilku lat udało się zmniejszyć masę wyrobu przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości i żywotności.

Dysponujemy własnymi stanowiskami pomiarowymi, umożliwiającymi badanie parametrów wirników w symulowanych różnorodnych warunkach otoczenia. Posiadamy także stanowisko do wyznaczania częstotliwości drgań własnych łopat oraz prób wytrzymałościowych.

Zapewnienie prawidłowej, bezawaryjnej pracy oferowanych wirników zapewnia proces wyważania przy zastosowaniu wysokiej klasy wyważarki firmy Schenck.

Stawiamy na nowe technologie, poprzez stosowanie nowoczesnych technik cyfrowego prototypowania w aplikacjach typu Autodesk Inventor i Solidworks. Nowe produkty przed produkcją powstają w postaci wirtualnego projektu, który pozwala na analizę poszczególnych elementów, wykorzystując metody elementów skończonych (MES). Dzięki takiemu rozwiązaniu już w fazie projektowania można wykluczyć błędy konstrukcyjne. Wykwalifikowana kadra inżynierska prowadzi stałe prace nad poprawą oferowanego asortymentu, stawiając największy nacisk na rozwój nowych profili łopat. Nowe formy łopat powstają w oparciu o technikę CNC, czego efektem jest zbieżność pomiędzy cyfrowymi prototypami a rzeczywistym wyrobem. Zapewnia to gwarancję parametrów przepływowych i akustycznych wirników.

Zamknij menu