Dyfuzor typu DD

Dane techniczne dyfuzorów typ: DD

* - z deskowaniem traconym

Zamknij menu