Technical information

Please visit Products or send us a detailed enquiry.

We do not prepare such a catalogue due to the fact that the vast majority of our products are manufactured for individual projects. The overall technical details of our products are available on our website.

Wszystkie informacje dotyczące warunków sprzedaży naszych produktów znajdują się w dokumencie OWS, który można pobrać ze strony internetowej.

Proszę skontaktować się z pracownikiem działu techniczno-handlowego, aby dobrać odpowiedni zamiennik. Należy podać dokładną średnicę wirnika / wentylatora oraz parametry przepływowe: wydajność, ciśnienie statyczne, obroty wirnika, moc silnika. W przypadku braku jakichkolwiek danych o istniejącym wirniku / wentylatorze, pomiary na obiekcie może wykonać przedstawiciel naszej firmy.

Można samodzielnie dobrać odpowiedni wirnik, korzystając z Program doboru Optisel.

Instrukcja obsługi programu OPTISEL znajduje się tutaj: OPTISEL – instrukcja

Proszę wysłać zapytanie. Poza standardowymi produktami, możemy przygotować indywidualną ofertę dostosowaną do oczekiwań klienta.

Proszę wysłać zapytanie. Poza standardowymi produktami, możemy przygotować indywidualną ofertę dostosowaną do oczekiwań klienta.

W celu dobrania odpowiedniego wentylatora, należy skontaktować się z pracownikiem działu techniczno-handlowego. Wentylator zostanie dobrany indywidualnie do potrzeb.

Proszę skontaktować się z pracownikiem działu techniczno-handlowego. Należy podać numer seryjny istniejącego wirnika, dla którego ma być dostarczony wirnik zapasowy.

Każdy wirnik / wentylator sprzedawany przez firmę Wentylatory WENTECH posiada dokumentację techniczno-ruchową, która zawiera informację o typie i parametrach pracy wirnika / wentylatora. Jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa nie jest dostępna należy odczytać numer wirnika i przesłać go do nas w celu identyfikacji produktu. Numer seryjny znajduje się na piaście wirnika.

Proszę wysłać zapytanie podając numer rysunku. Posiadamy rejestr rysunków, na podstawie którego zostanie przygotowana oferta na części zamienne lub alternatywne rozwiązanie wg najnowszej technologii produkcji.

Proszę odczytać numer seryjny wirnika, który znajduje się na piaście wirnika i przesłać do firmy Wentylatory WENTECH. Na tej podstawie zostanie przesłana kopia dokumentacji techniczno-ruchowej. Jeśli numer seryjny nie jest możliwy do odczytania wówczas można pobrać ogólną wersję dokumentacji ze strony internetowej.

Wszystkie informacje dotyczące sposobu montażu i eksploatacji znajdują się w dokumentacji techniczno-ruchowej produktu. Aktualną wersję dokumentacji techniczno-ruchowej można pobrać ze strony internetowej.

Wszystkie informacje dotyczące eksploatacji znajdują się w dokumentacji techniczno-ruchowej produktu. Aktualną wersję dokumentacji techniczno-ruchowej można pobrać ze strony internetowej.

How can I obtain information on products offered by WENTECH?
Please visit Products or send us a detailed enquiry.


How can I get a detailed catalogue of your products?
We do not prepare such a catalogue due to the fact that the vast majority of our products are manufactured for individual projects. The overall technical details of our products are available on our website.


Where can I find the information on your terms of sale?
Full information on our terms of sale can be found in the document named OWS which can be downloaded from our website.


I have an old impeller / fan and I woudl like to replace it – what should I do?
Please contact our technical & commercial department. We will need the diameter of the impeller / fan and its parameters: airflow, static pressure, rotational speed, motor power. If you do not have such data, we can arrange measurements on the object.


The exisiting impeller / fan was destroyed. What replacement can I apply?
Please contact our technical & commercial department. We will need the diameter of the impeller / fan and its parameters: airflow, static pressure, rotational speed, motor power. If you do not have such data, we can arrange measurements on the object.lease contact our technical & commercial department.


How can I select a proper impeller? 
The impeller selection software OPTISEL enables such operation.

If you need a manual, you can download it here: OPTISEL – manual


What should I do if the OPTISEL software does not select an impeller with my parameters?
Plese send us an enquiry. We will find an optimal solution even for non-standard requirements.


How can I choose a proper fan?
To choose a proper fan meeting your requirements, please conctact our technical&commercial department.


I would like to possess a spare impeller.
Please conctact our technical&commercial department. We will need a serial number of the existing impeller in order to offer spare elements.


How can I identify the impeller / fan I possess?
Every impeller / fan sold by WENTECH has a technical documentation. If it is unaccessible, please read the serial number on the impeller and send it to us. The serial number is on every impeller’s hub.


I have a drawing number – how can I get information on spare parts?
Please send us an enquiry with the number of the drawing. Our database enables us to offer spare parts for almost all our products or to find a newest solution according to the current technology.

 

What can I do if the technical information document was lost?
Please send us the serial number of the impeller – we will prepare a new example of the lost documents. If it is not possible to read the number, you can always download the overall documentation from our site.


Where can I get the information on setting the blade angle? 
All the information on assembly and operation is in the technical documentation. The newest version of this document can be downloaded from our website.


Where can I find the information on the operation of WENTECH products?
All the information on assembly and operation is in the technical documentation. The newest version of this document can be downloaded from our website.

Zamknij menu