Polityka jakości

Promując nowe rozwiązania w zakresie wentylatorów przemysłowych dążymy do tego, by produkowane przez nas wyroby kojarzyły się z wiarygodnością i fachową obsługą Klienta.

Zapewniając Klientom profesjonalny wyrób konsekwentnie budujemy ich zaufanie do Spółki Wentylatory WENTECH poprzez realizację następujących celów:

  • Rozszerzanie asortymentu oferowanych wyrobów
  • Wprowadzanie do produkcji wyrobów nowych i ulepszonych pod względem jakości
  • Rozszerzanie działalności Spółki
  • Efektywniejszą obsługę Klientów
  • Wzrost wartości sprzedaży wyrobów
  • Podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników

Gwarantem efektywnej realizacji założonych celów jakościowych jest wdrożony i ciągle doskonalony w zakresie efektywności i skuteczności system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy:

Zamknij menu