Usługi badawczo-pomiarowe

Usługi komercyjne wykonywane przez pracowników Działu Badań i Rozwoju obejmują następujące działy techniki:

Zakres maszyn wirnikowych:

 • Wykonywanie charakterystyk przepływowo – akustycznych każdego typu wentylatorów o średnicach wirników od 500mm do 1600 mm w pełnym zakresie ich pracy ze zmienną prędkością obrotową z wyznaczeniem obszarów pracy niestabilnej.
 • Wykonywanie charakterystyk przepływowo – akustycznych każdego typu wentylatorów o średnicach wirników powyżej 1600 mm dla warunków technicznych w miejscu, gdzie maszyna jest zainstalowana.
 • Przeprowadzanie szczegółowych pomiarów akustycznych oraz wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego zgodne z normą ISO 3744:1999.
 • Projekty modernizacyjne starych jednostek wentylatorowych i związane z tym pomiary przed modernizacją i po wymianie wirnika na nowy.

Zakres analizy przepływowej:

 • Określanie charakterystyk przepływowych elementów kształtowych pracujących po stronie powietrza (siatek, chłodnic, klap dławiących, zaworów, owiewek itp.).
 • Wykonywanie i badanie modelowych i przedprojektowych elementów zaburzających przepływ według dokumentacji dostarczonej przez Klienta pracujących w środowisku gazów nieagresywnych.
 • Wykonanie i badanie modeli urządzeń i pojazdów w odpowiednio dobranej skali celu określania współczynników aerodynamicznych.
 • Pomiar małych ciśnień w zakresie od -1000 Pa do 1000 Pa.

Zakres dynamiki maszyn:

 • Pomiary drgań maszyn wirujących na obiektach przemysłowych.
 • Wykonywanie analizy modalnej obiektów pracujących w zakresie częstotliwości 5 Hz do 10 kHz.
 • Analizy stref rezonansowych w układach wyposażonych w układ przetwornika częstotliwości.
 • Określenie momentów oraz środków ciężkości różnych elementów.
 • Kontrola wyważania statycznego i dynamicznego elementów wirujących w maszynach na obiektach podczas pracy.

Zakres projektowania:

 • Wykonywanie modelowych i przedprojektowych układów wirujących (wentylatorów i turbin w średnicach od 500 mm do 20000 mm.
 • Projektowanie układów przepływowych dla gazów suchych i wilgotnych.

Optymalizujące obliczenia numeryczne:

 • Wykonywanie sprzężonej analizy wytrzymałościowo – przepływowej maszyn wirujących w oparciu o obliczenia MES.
 • Posiadamy wykalibrowane kody komercyjne, które mogą być wykorzystanie w analizie przepływowej i wytrzymałościowej.


Zapraszamy do współpracy Instytucje Naukowo – Badawcze w celu wspólnego wykonywania projektów w fazie modelowej i prototypowej. Dysponujemy zapleczem umożliwiającym realizację wszystkich etapów projektu od pomysłu, stworzenia dokumentacji technicznej do wykonania modelu i dokonania jego analizy w interesującym Państwa zakresie.
W ciągu 20 lat istnienia firmy wykonaliśmy wiele badań rzeczywistych obiektów o zróżnicowanej konstrukcji, zarówno w kraju jak i zagranicą. Gromadzone przez wiele lat dane pozwalają na zaproponowanie najlepszych rozwiązań dla problemów eksploatacyjnych w oparciu o bogate doświadczenie pracowników Spółki Wentylatory WENTECH.

Zamknij menu