Wyważanie

Zwiększając jakość oferowanych produktów i usług, doposażyliśmy park maszynowy w wysokiej klasy wyważarki firmy Schenck.  Maszyny te umożliwiają wyważanie w dowolnej klasie dokładności zgodnie z normą ISO 1940. Możliwe jest również określenie środka ciężkości elementów w dwóch płaszczyznach. 

Doskonale wykwalifikowana kadra, posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w wyważaniu, zapewnia standard usług na bardzo wysokim poziomie. Możemy zaprojektować proces kontroli wyważania oraz określania środka ciężkości maszyny lub elementu zgodnie z obowiązującymi normami i życzeniami klienta.

Oferujemy usługę  wyważania  oraz określenia środków ciężkości następujących  elementów:

 • Wały napędowe i sprzęgła
 • Wirniki wszystkich typów pomp i wentylatorów ( promieniowych, osiowych i diagonalnych )
 • Wirniki turbin wodnych i powietrznych ( promieniowych, osiowych i diagonalnych )
 • Wirniki mieszadeł przemysłowych
 • Zestawy kołowe dla różnych środków transportu
 • Tarcze szlifierskie

Wyważarka dynamiczna pozioma umożliwia wyważanie statycznie ( jednopłaszczyznowo) i dynamicznie ( dwupłaszczyznowo )  dowolnego elementu obrotowego oraz nieobrotowego.

Charakterystyka wyważarki dynamicznej poziomej:

 • Maksymalna  średnica wyważanego elementu: 2200 mm.
 • Maksymalna szerokość wyważanego elementu: 800 mm, mierzona wzdłuż osi obrotu elementu.
 • Istnieje możliwość przeprowadzania wyważania elementów smukłych ( wały napędowe ) do 5500 mm długości,  jednakże w tym przypadku maksymalna średnica elementu może wynosić 1400 mm.
 • Maksymalna masa wyważanego elementu nie może przekroczyć 1500 kg przy równomiernym rozkładzie masy względem szerokości wyważanego elementu.
 • Minimalna masa wyważanego elementu wynosi 10 kg.
 • Elementy wyważane są w łożyskach własnych wyważarki dynamicznej poziomej co powoduje konieczność wyważania elementu z wałem własnym lub zastosowania odpowiedniego wału tymczasowego.
 • Na wyposażeniu wyważarki poziomej znajdują się wałki o średnicach czopów od 38 mm do 160 mm. Istnieje możliwość zastosowania innych średnic czopów.
 • Minimalne wymiary elementu muszą zostać uzgodnione.
 • Po zakończonym procesie wyważania dołączany jest certyfikat wyważania autoryzowany przez firmę Schenck.
Wyważarka dynamiczna pozioma podczas wyważania wirnika wentylatora osiowego o średnicy 1836 mm.

Wyważarka stacjonarna pionowa umożliwia wyważanie statycznie ( jednopłaszczyznowo ) dowolnego elementu obrotowego oraz nieobrotowego oraz określenie środka ciężkości elementu o dowolnych kształtach w dwóch osiach poziomych X i Y ( płaszczyzna pozioma ) z dokładnością do 1,0 mm.

 

Charakterystyka wyważarki pionowej stacjonarnej:

 • Maksymalny wymiar elementów mocowanych na wyważarce stacjonarnej wynosi 5000 mm.
 • Maksymalna szerokość elementów do wyważania może wynosić do 2000 m i jest ograniczona kształtem elementu oraz wysokością podnoszenia żurawia do obsługi wyważarki.
 • Maksymalna masa wyważanego elementu z elementami mocującymi nie może przekroczyć 1500 kg.
 • Minimalna masa elementu wynosi 1,0 kg.
 • Wyważany element nie musi być obrotowy.
 • Po zakończonym procesie wyważania dołączany jest certyfikat wyważania autoryzowany przez firmę Schenck. 
Wyważarka pionowa stacjonarna.
Tarcza wirnika o średnicy 20000 mm przygotowana do wyważania.
Łopaty wirnika 20000 mm były wyważane na wyważarce stacjonarnej.
Smukły wał o długości 5000 mm wyważony na wyważarce dynamicznej.
Zamknij menu